Kriterier for å søke:Min. 18 årIngen betalingsanmerkningerMinimum 200.000kr i brutto årsinntekt Bosatt i Norge minimum 3 år

Norges enkleste lånesøknad:

-
+
-
+

NB! Skriv inn bankene du har lån hos, 1 per linje. Få med beløp du skylder og hva du betaler hver mnd.
Klikk på pluss tegnet (+) for å legge til flere banker.

+   -
+   -
+   -
+   -
+   -
+   -
-
1

PERSONOPPLYSNINGER:

1+

MEDSØKER OPPLYSNINGER:

2

BOFORHOLD:

3

ARBEIDSFORHOLD:

4

ØKONOMI: